Yayın İçeriği
Nigarhane Dergisi orijinal bilimsel yayınları içerir. Editöryal çalışmalar hariç yayımlanan tüm makaleler çift taraflı kör akran değerlendirmesi sürecine tabidir.

Amaç ve Kapsam
Nigarhane Sanat Dergisi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 2020 yılı Kasım ayında kurulmuş ve yayın hayatına Konya’da bulunan merkezimizde devam etmekte olan uluslararası hakemli bir dergidir. Bu amaçla, Geleneksel Türk Sanatları ve İslam Sanatları alanında uygulamalı çalışmaların yer aldığı özgün araştırma makaleleri, derlemeler, olgu sunumları ve editöre mektuplar yayınlanır. Tezhip Sanatı, Kalemişi Sanatı, Hat Sanatı, Minyatür Sanatı, Katı’ Sanatı, Cilt Sanatı ve Çini Sanatı ile ilgili özellikle uygulamalı alanlarda makaleler yayınlamayı amaçlayan, bağımsız, çift kör hakemli, açık erişimli ve çevrimiçi yayın yapan bir dergidir. Belirlenen alanlarda çalışma yapan bilim insanlarının bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştıkları bilimsel bir platform oluşturmak, güncel ve özgün değerleri olan orijinal araştırma makaleleri ve derleme makaleleri türlerinde yazıları yayımlayarak Geleneksel Türk Sanatları alanındaki bilimsel çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Makaleler, daha önce yayınlanmamış veya başka bir yerde yayınlanmak üzere gönderilmemiş orijinal verileri açıklamalıdır. Nigarhane Sanat Dergisi, gönderim kurallarına ve dergi kapsamına uygun görülen yazılar alanında uzman en az iki hakeme bilimsel değerlendirme için gönderilir. Uygunluğunu tartışan Nigarhane Sanat Dergisi, Editör Kurulu üyeleri, daha sonra her bir gönderiye ilişkin hakemlerin yorumlarını dikkate alır. Gönderilen tüm yazılar için nihai karar Baş Editör'e aittir. Nigarhane Sanat Dergisi’nin Yayın Kurulu, International Council of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME) ve Committee on Publication Ethics (COPE) kriterlerine uymayı taahhüt eder.

Konu Kategorisi:
Sosyal Bilimler, Güzel Sanatlar
Bilim Alanı:
Geleneksel Türk Sanatları, İslam Sanatları
Anahtar Kelimeler:
Tezhip Sanatı, Kalemişi Sanatı, Hat Sanatı, Minyatür Sanatı, Katı’ Sanatı, Cilt Sanatı ve Çini Sanatı

Yayın Dili
Tam Metin Yayın Dili:
Birincil Dil: Türkçe
İkincil Dil: İngilizce
İngilizce ve Latin Alfabesiyle Yazılan İçerik:
Makale Başlığı: Türkçe & İngilizce
Yazar Adı: Türkçe (Latin Alfabesinde)
Yazar Adresi: Türkçe (Latin Alfabesinde)
Anahtar Kelimeler: Türkçe & İngilizce
Kaynakça: Türkçe (Latin Alfabesinde)
Tam Metin: Türkçe (Latin Alfabesinde)

Makale Başvuruları
Gönderilen makaleler derginin amaç ve kapsamına uygun olmalıdır. Orijinal, yayınlanmamış ve başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmayan, her bir yazar tarafından içeriği ve gönderimi onaylanmış yazılar değerlendirmeye kabul edilir.

Okur Kitlesi
Hedef okuyucu kitlesi; Geleneksel Türk Sanatları ve İslam Sanatları alanında (Tezhip Sanatı, Kalemişi Sanatı, Hat Sanatı, Minyatür Sanatı, Katı’ Sanatı, Cilt Sanatı ve Çini Sanatı) meslek mensupları, uzmanlar, araştırmacılar, uzmanlık ve doktora öğrencileri yanı sıra bu alanla ilgili öğrencileridir. Sürekli mesleki gelişim ve araştırma kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlamayı hedefler.

Ücret Politikası
Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için hiçbir ad altında işleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz. Nigarhane Sanat Dergisi, yayın politikaları gereği sponsorluk ve reklam da kabul etmemektedir. Nigarhane Sanat Dergisinin tüm giderleri Necmettin Erbakan Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğü tarafından karşılanmaktadır.

Telif Hakkı
Nigarhane Sanat Dergisinde yayımlanan çalışmaların telif hakları yazarlarına aittir. Yazarlar gönderdikleri fikri eserin, Nigarhane Sanat Dergisi tarafından Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı ile yayımlamasına izin verirler.

Makalelerin Özgünlüğü
Nigarhane Sanat Dergisi daha önce başka bir yerde yayımlanan çalışmaları kabul etmez. Ancak bazen yabancı dildeki yayınlanmış makaleler işleme alınabilir.

index index index