Yıl: 2022, Cilt: 2, Sayı: 1

Year: 2022, Vol.: 2, No.: 1

Kapak

I. Uluslararası Geleneğimiz Geleceğimiz Ve Ustalarımız Sempozyumu

Şerife ÇAKIR

Araştırma Makalesi
Mevlâna Celâleddin-i Rûmî’nin Sandukası Üzerinde Bulunan Müzeyyen Ahşap Parçalar Üzerine Bir Değerlendirme

Ali Fuat BAYSAL, Özgenur ŞEKER

Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesinde Bulunan Ali Haydar Bey’e Ait Levhanın İncelenmesi

Nihat Kağnıcı

Fransa Ulusal Kütüphanesinde Bulunan 7319 Numaralı Mushafın Tezyini Açıdan İncelenmesi

Elif Ekşi

Sahip Ata Camii Taç Kapı Sağ ve Sol Sebil Tezyinatı Değerlendirmesi

Halime Güler

Beyhekim Mescidi Mozaik Çini Mihrabının Var Olan Ahşap Mihrap İle Karşılaştırılması

Melike Özçetin

index index index